Protetyka to dział stomatologii poświęcony odbudowie braków w uzębieniu, przy­wra­ca­niu utra­co­nych funk­cji na­rzą­du żu­cia oraz po­pra­wie es­te­ty­ki zę­bów.

Cennik

PROTETYKA

Korona porcelanowa/punkt w moście – 600 zł

Korona pełnoceramiczna – od 1.000 zł

Licówka porcelanowa – od 1.000 zł

Proteza częściowa – 300 zł

Proteza całkowita – 650 zł

Wkład korzeniowo – koronowy – 180 – 350 zł

Szkielet/szynoproteza – 1.200-1.400 zł

Szlifowanie zęba – 70 zł