Protetyka to dział stomatologii poświęcony odbudowie braków w uzębieniu, przy­wra­ca­niu utra­co­nych funk­cji na­rzą­du żu­cia oraz po­pra­wie es­te­ty­ki zę­bów.

Cennik

PROTETYKA

Korona PORCELANA i punkt w moście  *aktualny cennik do wglądu w gabinecie.
 Proteza zębowa  *aktualny cennik do wglądu w gabinecie.
 Naprawa protezy  *aktualny cennik do wglądu w gabinecie.